Tag Archives: khiếu nại đất đai

Khiếu nại đất đai: Ai có quyền và làm sao để được thụ lý giải quyết?

Khiếu nại đất đai

Khiếu nại đất đai là một trong những hiện tượng phổ biến trong đời sống thường nhật, xuất phát từ các xung đột về quyền và lợi ích liên quan đến việc sở hữu và sử dụng đất đai. Vậy ai có quyền khiếu nại đất đai, đối tượng của khiếu nại đất đai là […]

Bất động sản Miền Trung

Website: bdsmientrung.info

Địa chỉ: Số 7 – Quang Trung – Vinh – Nghệ An