Tag Archives: công ty

Công ty Cổ phần 471 đã ‘phù phép’ gì tại gói thầu triệu đô?

công ty 471

Ngoài nhiều ‘chiêu bài’ để trúng thầu, Công ty Cổ phần 471 thi công công trình trên thực địa có nhiều dấu hiệu của việc sử dụng đất không đạt chuẩn, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình. Hồ sơ của PV An Ninh Tiền Tệ có được, gói thầu […]

Bất động sản Miền Trung

Website: bdsmientrung.info

Địa chỉ: Số 7 – Quang Trung – Vinh – Nghệ An