Category Archives: Tư Vấn

Thời hạn sử dụng các loại hình bất động sản

Chung cư chỉ có thời hạn sử dụng là 50 năm? Thời hạn sử dụng đất lâu dài là gì? Trường hợp nào đất có thời hạn sử dụng và thời hạn sử dụng cụ thể của từng trường hợp là bao nhiêu năm? Thời hạn sử dụng chung cư Quan điểm mua chung cư […]

Có được tách thửa khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

ia đình tôi có mảnh đất thừa kế từ ông bà, đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở và nộp thuế đầy đủ. Hiện tôi đang muốn tách thửa mảnh đất này. Khi tôi thực hiện Thủ tục tách thửa thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa cho […]

Bất động sản Miền Trung

Website: bdsmientrung.info

Địa chỉ: Số 7 – Quang Trung – Vinh – Nghệ An